MBV Budel vs MSC Philippsburg

8 - 6
Zeit

MBV Budel vs MSC Malsch

20 - 1
Zeit

MBV Budel vs MSC Taifun Mörsch

1 - 11
Zeit

MBV Budel vs MSC Comet Durmersheim

5 - 3
Zeit

MBV Budel vs MSC Ubstadt-Weiher

3 - 11
Zeit

MBV Budel vs MSC Puma Kuppenheim

3 - 13
Zeit

MBV Budel vs MSC Ubstadt-Weiher

4 - 7
Zeit

MBV Budel vs MSC Comet Durmersheim

3 - 3
Zeit

MBV Budel vs MSC Ubstadt-Weiher

7

7 - 10
Zeit

MBV Budel vs MSC Puma Kuppenheim

2 - 14
Zeit